Works > Installation shots

Myth Maker
Myth Maker
Archival inkjet print
40" x 50"
2016